Reklamation

Vi granskar alla varor innan leverans till kunder. Skulle något fel på varor upptäckas har köpare rätt att ersättas med en ny enligt ”konsumentskyddslagstiftning ” och vi åtgärdar det kostnadsfritt.

Om du vill reklamera en vara gör du det enklast genom att skicka reklamation via e-post med tydliga bilder på skadan samt ditt ordernummer till info@persmarket.se, det ca. 2 arbetsdagar att ge svar i normallt fall.

Vid en godkännande reklamation har du rätt att returnera vara/or. I detta fall står vi för frakt kostanden. Klagomålet ska skickas inom 2 dagar efter att defekten har upptäckts.

OBS!
Sker skadan vid leverans då är persmarket.se inte ansvarig för skadan. I detta fall ta inte emot pakett och kontakta levrentören som är ansvarig för leverans!

0
Your Cart
Scroll to Top